fbpx

geSys

Technológie

Laravel (MVC), Bootstrap, Vue

Začiatok realizácie

25.09.2020

Dĺžka projektu

3 mesiace

Zadanie

Naším zadaním bolo vytvoriť informačný systém, ktorý bude zvládať množstvo špecifických riešení v spolupráci so sieťou obchodných značiek MCARE. Bolo potrebné vytvoriť UX a UI aplikácie s rôznymi logickými prepojeniami. Hlavnou ideou bolo vyrobiť prehľadný systém evidencie zákaziek, tovaru a materiálu s priamym prepojením na eshopové platformy.

Čo všetko sme vytvorili?

Vytvorili sme komplexný systém geSys pre sledovanie zákaziek presne podľa zadania v tých najmodernejších prvkoch pre tvorbu systémov na mieru. Celý projekt je postavený na framework laravel. Vďaka využitiu tohto MVC framework je aplikácia veľmi rýchla a svojou rýchlosťou pripomína natívnu aplikáciu. Samozrejmosťou je štruktúrovaný kód a pripravený tak, aby bolo možné aplikáciu rozširovať a plniť tak nové požiadavky klienta.

Pri tvorbe UI sme využili overený bootstrap a celý systém dali do modro-fialových farieb, ktoré sú typické pre sieť MCARE.

Čo všetko aplikácia vo svojej prvej verzii dokáže?

 • evidencie zákaziek a priraďovanie statusov
 • automatické priraďovanie technikovi
 • triedenie zákaziek po technikoch
 • vyhodnotenie rozpracovaných zákaziek
 • evidencia doby trvania zákaziek
 • podpisovací systém priamo cez tablet
 • evidencia zapnutých "Find my iPhone" na zariadeniach
 • kategórie opráv
 • filtrovanie zákaziek len pre prihláseného technika
 • generovanie lepiacich štítkov na označenie mobilu aj s QR kódmi (serial, IMEI, telefónne číslo a iné)
 • SMS brána pre notifikácie o zákazke

Používateľ - klient

Prostredie pre zákazníka spoločnosti je veľmi jednoduché. Po príchode na web servis.mobilecare.sk klient jednoducho zadá sériové číslo svojho zariadenia pre zobrazenie kompletných dát o svojej zákazke. Klient si tak vie veľmi jednoducho a do pár sekúnd zistiť stav svojej zákazky.

Pre zachovanie plných práv o zaobchádzaní s osobnými údajmi sme využili zadanie sériové čísla zákazníka namiesto čísla zákazky.

 

 

 

Find my iPhone notifikácie & evidencia

Systém eviduje funciu Find my iPhone na danom zariadení a pri potrebe servisu si systém vyžiada od klienta emailom.

Klient je emailom jednoducho vyzvaný k vypnutiu Find my iPhone na jeho zariadení tak, aby bolo možné dané zariadenie servisovať, resp. vykonať všetky potrebné úkony, ktoré musí servis vykonať pre opravu daného zariadenia. Zákazník je o tomto emaile oboznámený aj prostredníctvom SMS, aby ho neprehliadol. Po stlačení tlačidla, že FMI vypol, je tento stav vrátený do systému a technik tak vidí, že daný človek už FMI vypol a môže pokračovať v servise zariadenia.

Zároveň, ak zákazník nevie sám vykonať vypnutie FMI, tak mu zákaznícka podpora pomôže.

 

 

 

 

 

 

 

Lepiace štítky na označenie zariadení

Pre označenie zariadení sme vytvorili generáciu lepiacich štítkov, ktoré si technik alebo recepčný jednoducho nalepí na zariadenie a pri ďalšej manipulácii ho podľa IMEI, čísla zákazky či sériového čísla jednoducho nájde v systéme.

Zároveň vie recepčná pomocou svojho telefónu zo štítku/protokolu jednoducho nasnímať QR kód s telefonným číslom a vytočiť tak zákazníka behom pár sekúnd namiesto opisovania.

Stornovanie opráv

Na základe požiadaviek majiteľa spoločnosti, sme do systému zapracovali stornovanie zákaziek, čo nadväzuje na vytvorenie kompletného systému pre evidenciu rolí používateľov. Technik, recepčná či externý pracovník nemajú možnosť zákazku zmazať, alebo iba presunúť do stornovaných zákaziek. Konateľ či manager pobočky má právomoci vyššie a je schopný upraviť číslo zákazky, vidieť počet opráv, štatistiky predaja a ďalšie.

Skladové hospodárstvo

Vytvorili sme kompletné skladové hospodárstvo prepojené naprieč celým systémom. Tovar je možné prijať na sklad pomocou príjemky, zaevidovať dodávateľa, nákupnú cenu, upraviť predajnú cenu a samozrejme dátum nákupu.

Pozičný skladový systém

Do systému sme zakomponovali prepojenie s mobilnou aplikáciou pre Android aj iOS, ktorá jednoducho vytvára a pracuje so skladom. Pracovník vytvorí tovar pri PC, vytlačí si čiarový kód, ktorý nalepí následne na každý kus prijatého tovaru a prejde k regálu, do ktorého bude tovar uložený. V mobilnej aplikácii vytvorí príjemku a nasníma koncový bod regála (QR kód). Tento sa k tovaru následne viaže celý čas a pracuje s ním technik, recepčná pri predaji v POS alebo manažér pri inventúre.

eCommerce prepojenie

Náš systém je napojený na eshop mobilecare.sk, ktorý sme pre túto spoločnosť vytvorili tiež a sú tak schopné komunikovať pomocou REST API tak, aby aktuálny stav skladu u sortimentu bol nepretržite aktualizovaný. Pre tento prípad máme vytvorené API z nášho systému a hotový modul na prepojenie akéhokoľvek WooCommerce eshopu.

POS systém

Integrovaný je POS predaj, ktorý komunikuje s certifikovaným eKasa riešením. Celý tento projekt tak vo firme vytvára jeden veľký ekosystém, ktorý tvorí evidencia zákaziek, klientov, tovaru, synchronizáciu s eshopom a odpisovanie zo skladu tovaru predaného online ale aj priamo na predajni cez POS.

 

Zaujali sme Vás týmto projektom?

Zavolajme si hneď teraz

© 2020, gecora.com under it's own license